Ceník služeb

Cena za odvoz Vašeho automobilu či motocyklu se počítá dle tachometru, který se před jízdou ve Vašem voze vynuluje.

  • cena za 1 km ujetý Vaším vozem je 50 Kč
  • v Ostravě si účtujeme přístavné 50 Kč, které se započítá k ceně za ujeté kilometry, mimo Ostravu se přístavné domlouvá předem dle telefonické dohody
  • čekání na zákazníka je prvních 10 min zdarma, poté si účtujeme 6 Kč/min (tento čas se počítá od nahlášení našeho řidiče Vaší osobě)
  • minimální cena za odvoz Vašeho vozidla je 200 Kč